Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnici potpore

Korisnik potpore je mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi put je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Primarna poljoprivredna djelatnost je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu navedenih u Prilogu I. Ugovora funkcioniranju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnik potpore ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od jedne, a duže od tri godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu, mora imati sjedište odnosno prebivalište te ulaganje mora biti na području Osječko-baranjska županije.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000 do 7.999 eura.

 

Namjena i visina potpore

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU.

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 70.000,00 kuna.
 

 

Arhiva

Top