naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 30. ožujka 2017.

Sustav upravljanja kvalitetom OBŽ

Nakon višegodišnjih priprema, Osječko-baranjska županija je dovršila posao pripreme za primjenu međunarodne norme ISO 9001na rad i funkcioniranje županijskih tijela. Ove napore verificirao je SGS Adriatica d.o.o. te izdavanjem Certifikata potvrdio primjenu ovog međunarodnog standarda u djelovanju Županije u razdoblju 2. ožujka 2011. - 1. ožujka 2014. godine. Protekom ovoga roka, a nakon provedenog audita, Županija je uspješno recertificirana s važenjem Certifikata do 1. ožujka 2017. godine.
 
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom primjenom međunarodne norme ISO 9001:2008 opredjeljenje je koje odražava nastojanje usmjereno podizanju razine organiziranosti, usklađenosti, izvrsnosti i u konačnici uspješnosti u ostvarivanju funkcija jednog organizacijskog sustava.

Uvođenjem ovog sustava Osječko-baranjska županija ima namjeru potvrditi dosegnutu razinu kvalitete u djelovanju njezinih tijela, te ju, podvrgavajući je propitivanju po metodologiji ove norme, unaprijediti pa je kao takovu prikazati na primjeren način okruženju u kojem djeluje.

Opredijeljena da uvjete posvemašnje krize prevlada razvojem, Županija poduzima značajne mjere vlastitog osposobljavanja za izvršenje ove složene i teške zadaće. Svoju institucionalnu osposobljenost Županija je gradila racionalnim oblikovanjem svog upravnog ustrojstva, uspostavljanjem mehanizama uključivanja šireg kruga zainteresiranih i stručnih institucija i pojedinaca u postupke pripreme dokumenata i svoga odlučivanja te osnivanjem pravnih osoba kojima je povjeravala određene razvojne funkcije.

Uvođenjem norme ISO 9001:2008, Županija je uspostavila, dokumentirala, te kontinuirano unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom. Sustavan pristup poslovanju zasnovan je na javno obznanjenoj politici kvalitete, jasnoj organizaciji i nadležnostima unutar nje, procesnom pristupu, racionalno korištenim resursima i kvalitetnim komunikacijama te stalnim provjeravanjima i poboljšanjima upravljanja kvalitetom.

Norma ISO 9001:2008 počiva na dokumentiranosti postupaka pripreme, planiranja, odlučivanja, provedbe, nadzora i korekcije. U tom sklopu Županija je donijela sljedeće dokumente:

Politika kvalitete Osječko-baranjske županije


Politika kvalitete je krunski dokument sustava upravljanja kvalitetom. Ovim dokumentom utvrđena su temeljna usmjerenja Županije u jačanju kvalitete djelovanja njezinih tijela, pravci toga djelovanja, ciljevi koje time nastoji polučiti te kriteriji ocjene uspješnosti u ostvarivanju tih ciljeva. On je podloga definiranja ciljeva kvalitete, te osnova za donošenje mjera i aktivnosti kao "alata“ kojima će se postavljeni ciljevi i politika kvalitete ostvariti.

Ciljevi kvalitete Osječko-baranjske županije

Ciljevi kvalitete predstavljaju konkretizaciju usmjerenja utvrđenih dokumentom Politika kvalitete.

Priručnik kvalitete Osječko-baranjske županije

Slijedom koncepta po kojem on odražava organizaciju u kojoj se uvode ovi međunarodni standardii, Priručnik kvalitete Osječko-baranjske županije je dokument u kojem se opisuju elementi sustava kvalitete Županije. Njegova svrha je približiti međunarodnu normu i način njene primjene u Županiji svim dionicima županijskog sustava upravljanja i time usmjeriti njihovo djelovanje u primjeni i promicanju sustava upravljanja kvalitetom u Županiji.

Priručnik je tematski podijeljen u osam cjelina, koje prate zahtjeve norme ISO 9001:2008, kao i smjernice IWA 4:2009, te objašnjavaju način njene primjene u Osječko-baranjskoj županiji. On obznanjuje politiku i ciljeve kvalitete, opisuje sustav upravljanja kvalitetom, obrazlaže i dokumentira na koji način se sustav kvalitete provodi, osigurava kontinuirano propitivanje postojeće prakse, potiče iznalaženje novih rješenja, naglašava potrebu razmjene informacija te stručnost ljudskog kapitala kao ključnog segmenta sustava.

Priručnik kvalitete tako nastoji iskoristiti najbolje osobine ISO norme te primjenu njezine metodologije,upotrijebiti kao alat koji će podići razinu modernizacije i europeizacije Županije, a samim tim njenu prepoznatljivost i ugled kako na državnoj tako i na međunarodnoj razini.

Dokumentirani postupci

Dokumentirani postupci opisuju način funkcioniranja Županije odnosno njezinih tijela. Iz njih je vidljiva uloga (svrha) procedure i područje primjene, odgovornosti te način na koji se opisana radnja obavlja. U ovom trenutku u okviru sustava upravljanja kvalitetom Županije opisano je 60 postupaka.
 
Ocjena uspješnosti djelovanja sustava

Sukladno odredbama međunarodne norme ISO 9001: 2008, Priručniku kvalitete Osječko-  baranjske županije i dokumentiranom postupku DP 5-1 Postupak ocjenjivanja sustava upravljanja kvalitetom Župan jednom godišnje daje ocjenu uspješnosti djelovanja sustava.

Ocjena o uspješnosti sustava upravljanja kvalitetom temelji se na analizi koja obuhvaća podatke o trenutnom stanju i funkcioniranju sustava i ocjenu primjene donesenih dokumenata sustava. Izvješće kojim se prikazuje analiza sustava utemeljeno je na podacima o praćenju i mjerenju kvalitete proizvoda i usluga, nadzoru i mjerenju procesa, zadovoljstvu korisnika proizvoda i usluga te internom auditu kako je to prikazano u Priručniku kvalitete.

 
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum