naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 12. prosinca 2017.

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj

Sjedište: 31000 Osijek, Stjepana Radića 4
Tel: (031) 221-881
Fax: (031) 221-880
e-mail: razvoj@obz.hr


Pročelnik:

Martin Marolin, dipl.oec.

(031) 221-881

U z. pročelnika

Pomoćnik pročelnika:

Ivana Katavić-Milardović, dipl.oec.

 

- za strateško planiranje i regionalni razvoj
- za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt
- za energetiku, infrastrukturu i investicije

Sandra Filipović, dipl.oec.


(031) 221-885
(031) 221-884

 

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti te uz pripremu i ostvarivanje programa i planova razvoja Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove praćenja stanja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti koje nisu u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj,
 • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
 • poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme odnosno obrade analitičkih i drugih stručnih materijala u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,
 • poslove pripreme, organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija, u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije,
 • poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju,
 • poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije,
 • poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Županije usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja, uspostavljanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvoja Županije, te pružanja informacijske, pravne i administrativno-tehničke pomoći potencijalnim ulagačima,
 • poslove praćenja ostvarivanja programskih i planskih dokumenata iz djelokruga rada Odjela,  predlaganja odnosno provedbe mjera njihova poticanja,
 • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum