naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Upravni odjel za gospodarstvo

Sjedište: 31000 Osijek, Stjepana Radića 4
Tel: (031) 221-881
Fax: (031) 221-880
e-mail: gospodarstvo@obz.hr


v.d. Pročelnika:


Ivana Katavić-Milardović
, dipl.oec.

 


(031) 221-881

Pomoćnici pročelnika:

 

 

- za strateško planiranje i regionalni razvoj
- za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt
- za energetiku, infrastrukturu i investicije
(031) 221-881 (031) 221-881

 

Upravni odjel za gospodarstvo je upravno tijelo koje obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti odnosno djelatnosti u području poduzetništva i obrta, infrastrukture i prometa iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike u području poduzetništva i obrta, infrastrukture, i prometa iz nadležnosti Županije,
  • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga strategijskih programa i planova   razvoja djelatnosti iz djelokruga rada Odjela i predlaganje mjera njihova poticanja,
  • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
  • poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije,
  • poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka gospodarske,   društvene i povezane infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije,
  • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
  • poslove pružanja informacijske, pravne i administrativno-tehničke pomoći poduzetnicima i obrtnicima na području Županije,
  • poslove organizacije i suradnje u pripremi gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi od interesa za Županiju, a iz djelokruga rada Odjela,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum