naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 1/I
Tel: (031) 221-811
Telefax: (031) 221-810

E-mail: graditeljstvo@obz.hr
           

Upravni poslovi obavljaju se u sjedištu Upravnog odjela u Osijeku te u mjestima izvan sjedišta:

Beli Manastir Trg Slobode 32 tel. 031/496-421
Donji Miholjac Vukovarska 1 tel. 031/496-441
ĐakovoPape Ivana Pavla II 4 tel. 031/496-461
Našice Trg dr. Franje Tuđmana 7 tel. 031/496-451
Valpovo K. P. Krešimira IV 1 tel. 031/496-431

 

Pročelnik:
Ranko Radunović,
dipl.inž.arh.

 
Zamjenica pročelnika: Suzana Kovačić, dipl.inž.građ.
 

Pomoćnik pročelnika

 

Jasmina Kovačić, dipl.iur.

 

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela,
  • poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja,
  • poslove prijema i otpreme pismena, evidentiranja spisa u osnovne evidencije uredskog poslovanja, dostavljanja spisa u rad, razvođenja i njihova odlaganja,
  • druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum