naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 20. kolovoza 2018.

Upravni odjel za kontinentalni turizam

Sjedište: 31000 Osijek, Šetalište Kardinala F. Šepera 12

Tel: (031) 221-568

turizam@obz.hr


Pročelnica:

Tatjana Roth, dipl.oec.

(tel: 221-568)
   


Upravni odjel za kontinentalni turizam je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti razvoja kontinentalnog turizma iz nadležnosti Županije.


U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
 • poslove praćenja i proučavanja problematike razvoja kontinentalnog turizma,
 • poslove praćenja i unaprjeđenja različitih oblika kontinentalnog turizma,
 • poslove pripreme i provedbe planskih i operativnih dokumenata u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslovi pripreme i provedbe vizualnog identiteta pojedinog oblika kontinentalnog turizma,
 • poslove izrade nacrta općih i ostalih akata iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,
 • poslove vezani uz koordiniranje dionika razvoja kontinentalnog turizma i
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum