Hide Main content block

Osječko-baranjska županija je u ožujku je zavšila radove na energetskoj obnovi na devet zgrada osnovnih škola. Radi se o zgradama Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci; Osnovne škole Antunovac Područne škole Ivanovac Osnovne škole Josipa Antuna Ćonlića, Đakovo; Osnovne škole Laslovo; Osnovne ...
Izdvajamo
Top