naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 25. lipnja 2018.

Central Danube Tour

Naziv projekta: Central Danube Tour (Enhancing the tourism development in the Central Danube cross-border region)

Program potpore: Program prekogranične suradnje Interreg CBC Hrvatska – Srbija 2014.-2020. (1. poziv)

Nositelj projekta: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Partneri: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Osječko-baranjska županija, Dunavski centar za kompetenciju, Grad Ilok

Vrijednost projekta: 575.856,20 €

Opis projekta: Ciljevi projekta su stvaranje i razvoj nove prekogranične turističke destinacije – destinacija Srednjeg Podunavlja, jačanje sposobnosti turističkih operatera i razvojnih dionika u razvoju destinacije, promociji i upravljanju, povećanje kvalitete i diverzifikacija turističke ponude i povećanje vidljivosti turističke ponude prekograničnog područja – destinacija Srednjeg Podunavlja.

Ključne aktivnosti: utjecaj na sposobnost i kapacitete dionika sektora (zajednički trening), nadogradnja organizacije i preglednost ponude stvaranjem zajedničkih turističkih proizvoda i usluga predstavljenih kroz 9 novih tematskih prekograničnih ruta, povećanje konkurentnosti turističkog sektora osiguravajući zajedničko upravljanje platforme destinacije i alata za promociju do ciljnih skupina (Srednje Podunavlje prekogranična mreža, Dunav festivali, Dunav naljepnica, nadogradnja web stranica, PR materijal)

Trajanje projekta: 15.07.2017. - 14.03.2019.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum