naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 22. travnja 2018.

Savjetovanje s javnošću

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Radi prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz javnu politiku oblikovanu općim i drugim aktima s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti, tijela Osječko-baranjske županije provode savjetovanja s javnošću o prijedlozima općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba na način utvrđen Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.).

Prijedlozi općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta o kojima će biti provedeno savjetovanje s javnošću utvrđuju se godišnjim planom savjetovanja s javnošću. 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću

o


NACRTU VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU
NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI ZA PODRUČJE
POSTROJENJA OTPREMNA STANICA BENIČANCI OPERATERA
INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.


Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Otpremna stanica Beničanci operatera INA Industrija nafte d.d (u daljnjem tekstu: Vanjski plan) je planski dokument kojim se uređuju: vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće u području postrojenja po ljude te njihova materijalna dobra i okoliš izvan područja postrojenja, zatim preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se posljedice velike nesreće izvan područja postrojenja umanjile odnosno uklonile pa sve do potpune sanacije, isto tako tko su sudionici, odnosno koje su to operativne snage i materijalno-tehnička sredstva za provedbu mjera civilne zaštite. Sukladno zakonskom propisima Osječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Županija) je dužna izraditi Vanjski plan na temelju podataka iz procjene rizika od velikih nesreća županije ili na temelju ažurirane procjene ugroženosti stanovništva, zatim procjene rizika i unutarnjeg plana operatora i ostalih informacija operatora za područje koje može biti zahvaćen učincima nesreće.

Budući da je riječ o planskom dokumentu Županija je dužna omogućiti javnosti na uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja Vanjskog plana, a u svezi s tim te  sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Vanjskog plana na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da u pisanom obliku ili elektronskom poštom dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema raspoloživom obrascu na web stranicama Osječko-baranjske županije (nalazi se u prilogu ovog teksta). Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 13. travnja do 12. svibnja 2018. godine.

Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Služba za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni:

 

 

 
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum