naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 24. studenog 2017.

Savjetovanje s javnošću

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Radi prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz javnu politiku oblikovanu općim i drugim aktima s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti, tijela Osječko-baranjske županije provode savjetovanja s javnošću o prijedlozima općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba na način utvrđen Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.).

Prijedlozi općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta o kojima će biti provedeno savjetovanje s javnošću utvrđuju se godišnjim planom savjetovanja s javnošću. 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
o

NACRTU ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O
MJERAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE


Odluka o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 2/17. i 8/17.) je opći akt koji uređuje uvjete, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom na razvoju na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016.-2020. godine. Mjere potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđene su Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodno mišljenje. Budući da je Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, dopunjen novim mjerama:
-    potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu,
-    potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
-    potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka i
-    potpora za dobrobit životinja
potrebno je dopuniti postojeću Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na način da se urede uvjeti, način i postupak odobravanja potpore za predloženu novu mjeru potpore. Navedena mjera potpore usklađena je s Uredbom 1408/2013. Europske komisije koje uređuju potpore de minimis.
Slijedom navedenog, budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Odluke na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 23. studenog do 22. prosinca 2017. godine.
Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu Vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Odluke i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

- Nacrt Odluke
- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 

 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
o

NACRTU IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA
 POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODIN


Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine ( Županijski glasnik“ broj 2/17. i 8/17.), planski je dokument kojim je Županija uredila mjere potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na svom području i u određenom razdoblju, a temeljem ovlasti koje su joj dane člankom 66. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.) i koje su usklađene uredbama Europske komisije koje uređuju državne potpore, kao i mjere koje se ne smatraju državnom potporom u sektoru poljoprivrede.
U cilju intenzivnijeg poticanja stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije predlože se dopuna Programa potpora, mjerama:
-    potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu,
-    potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
-    potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka i
-    potpora za dobrobit životinja.
Budući da je riječ o dopuni i izmjeni planskog dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Programa na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 23. studenog do 22. prosinca 2017. godine.
Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu Vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Izmjene i dopuna Programa i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

- Nacrt Izmjene i dopuna Programa 
- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 

 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
o

NACRTU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA
 OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
 ZA 2018. GODINU


Program poticanja poduzetništva na svome području provodi Županija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, poduzetničkim centrima i inkubatorima, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca te svim ostalim institucijama poduzetničke podrške. Korisnici navedenih aktivnosti unutar projekata uz institucije poduzetničke podrške su jedinice lokalne samouprave, učenici, studenti i inovatori, nezaposlene osobe i subjekti malog gospodarstva - mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge koji imaju sjedište na području Županije. Nacrt Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu obuhvaća plan aktivnosti koje će se poduzimati tijekom 2018. godine kroz realizaciju pojedinačnih projekata poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Osječko-baranjske županije.
Budući da je riječ o planskom dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da u pisanom obliku ili elektronskom poštom dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 22. studenoga do 21. prosinca 2017. godine.
Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

- Nacrt Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 

 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
o

NACRTU ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE OSIJEK

Na području sustava odvodnje koji obuhvaća aglomeraciju koju čine sva naselja s područja Grada Osijeka, Općine Darda, Općine Bilje, Općine Antunovac i naselja u Općini Čepin – Čepin, Livana i Ovčara, te naselje u Općini Erdut – Bijelo Brdo, stvorene su pretpostavke za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek.
Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik. U slučaju da se aglomeracija prostire na području više jedinica lokalne samouprave, odluku o odvodnji otpadnih voda donosi jedinica područne (regionalne) samouprave.
Budući da je riječ o planskom dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Odluke na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od  8. studenog 2017. godine do 8. prosinca 2017. godine.
Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Odluke i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

- Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek
- Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
 

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum