naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 25. travnja 2017.

Savjetovanje s javnošću

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Radi prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz javnu politiku oblikovanu općim i drugim aktima s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti, tijela Osječko-baranjske županije provode savjetovanja s javnošću o prijedlozima općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba na način utvrđen Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.).

Prijedlozi općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta o kojima će biti provedeno savjetovanje s javnošću utvrđuju se godišnjim planom savjetovanja s javnošću. 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
o

NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O
MJERAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 
Odluka o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 2/17.) je opći akt koji uređuje uvjete, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom na razvoju na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016.-2020. godine. Mjere potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđene su  Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodno mišljenje. Budući da je Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, dopunjen novom mjerom potpore „Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda,", potrebno je dopuniti i izmijeniti postojeću Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na način da se urede uvjeti, način i postupak odobravanja potpore za predloženu novu mjeru potpore. Navedena mjera potpore usklađena je s Uredbom  1407/2013. Europske komisije koje uređuju potpore de minimis.

Slijedom navedenog, budući da je riječ o dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Odluke na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 24. travnja do 23. svibnja 2017. godine.

Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu Vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Odluke i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

 

 

POZIV
na sudjelovanje u savjetovanju
sa zainteresiranom javnošću
o

NACRTU IZMJENE I DOPUNAMA PROGRAMA O
POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.

 
Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine ( Županijski glasnik“ broj 2/17.), planski je dokument kojim je Županija uredila mjere potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na svom području i u određenom razdoblju, a temeljem ovlasti koje su joj dane člankom 66. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.) i koje su usklađene uredbama Europske komisije koje uređuju državne potpore, kao i mjere koje se ne smatraju državnom potporom u sektoru poljoprivrede.

U cilju očuvanja tradicionalne proizvodnje svinjskog mesa u ruralnom prostoru na području Osječko-baranjske županije predlaže se Dopuna i izmjene Programa potpora, novom mjerom potpore za očuvanje načina tradicionalne proizvodnje svinjskog mesa, a u cilju razvoja osiguranja potrebne sirovine za proizvodnju autohtonih proizvoda.
Budući da je riječ o dopuni i izmjeni planskog dokumentu kojim se uređuju pitanja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja provest će se, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), stavljanjem Nacrta Odluke na internetske stranice Osječko-baranjske županije s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na stranicama raspoloživom obrascu. Postupak savjetovanja provest će se u razdoblju od 24. travnja do 23. svibnja 2017. godine.
Organizator i nositelj postupka savjetovanja je Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.
Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu Vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt Dopune i izmjena Programa i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju.

 

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum