naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Gospodarstvo

Mogućnosti za ekonomski razvitak i poboljšanje uvjeta življenja na području Osječko-baranjske županije nalaze se u prirodnim resursima, očuvanom okolišu, relativno nezagađenom tlu, bogatstvu vodotokova, umjerenoj klimi što omogućava bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, kako u prirodi (poznate slavonske šume), dobrom zemljopisnom položaju, izgrađenosti infrastrukture i napose u ljudskom potencijalu. Svoj gospodarski razvitak Županija temelji na poljoprivredi, i prehrambenoj industriji, ali i obrtu, zanatstvu, prometu, drugim granama industrije i turizmu.

Osječko-baranjska županija je kontinentalna županija u Panonskoj nizini na sjeveroistoku Hrvatske, smještena na površini od 4.152 km2 na plodnom tlu Panonske nizine između rijeke Save, Drave i Dunava. Područje Županije pretežito je ravničarsko i pogoduje razvitku poljoprivrede. Proizvodni kapaciteti u primarnom dijelu poljoprivrede svrstavaju Osječko-baranjsku županiju u najkvalitetniji dio hrvatske žitnice. Od ukupne površine županije poljoprivredne površine čine 58%, a šume 20%. Obradive poljoprivredne površine na području Županije omogućuju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i proizvodnju na ekološkim načelima.

Od ukupno 23 djelatnosti industrijske proizvodnje na području Županije, najviše je zastupljena prerađivačka industrija i to proizvodnja hrane i pića, te proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, a zatim slijedi proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda.

U proizvodnji hrane i pića značajni su kapaciteti u mlinsko-pekarskoj industriji, industriji šećera, proizvodnji stočne hrane, industriji mlijeka, klaoničkoj industriji i preradbenim kapacitetima, preradi voća i povrća, konditorskoj industriji, proizvodnji vina i piva.

Drvno-prerađivačka i papirna industrija tradicionalno su izvozno orijentirani, te predstavljaju radno intenzivnu proizvodnju koja zauzima značajno mjesto u gospodarstvu Županije. Tekstilna industrija ima dugu tradiciju.

Osim navedenog potrebno je istaknuti kemijsku industriju, industriju graditeljskih materijala, metalo-prerađivačku industriju.

O gospodarskom profilu Županije više na stranicama Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Osijek .

Za razvoj gospodarstva Županije značajna su i trgovačka društva u su/vlasništvu Županije i to u različitim sektorima. Županija je su/vlasnik trgovačkih društava u vodnom gospodarstvu Vuka d.d. Osijek , Odvodnja d.d. Darda, te Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac . Pored njih, Županija je su/vlasnik i trgovačkih društava Regionalna veletržnica d.d. Osijek, ULO hladnjača d.o.o. Osijek, Robna burza d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek, Zračna luka d.o.o. Osijek, Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek , Cesting d.o.o. Osijek , Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. Donji Miholjac, Slobodna zona Osijek d.o.o. te Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju Osijek.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum