naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Lokalna samouprava

Na području Osječko-baranjske županije Zakonom su ustanovljene 42 jedinice lokalne samouprave i to 7 sa statusom grada i 35 sa statusom općine. One su različite prostorne veličine, broja stanovnika i financijske snage kako je to vidljivo iz Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. 2005.2006.2007.; 2008.; 2009.; 2010.; 2011.; 2012.; 2013.; 2014.; 2015.; 2016 .

GRADOVI:

OPĆINE:
 
Beli Manastir
Belišće
Donji Miholjac
Đakovo
Našice
Osijek
Valpovo

Antunovac
Bilje
Bizovac
Čeminac
Čepin
Darda
Donja Motičina
Draž
Drenje
Đurđenovac
Erdut
Ernestinovo
Feričanci
Gorjani
Jagodnjak
Kneževi Vinogradi
Koška
Levanjska Varoš
Magadenovac
Marijanci
Petlovac
Petrijevci
Podgorač
Podravska Moslavina
Popovac
Punitovci
Satnica Đakovačka
Semeljci
Strizivojna
Šodolovci
Trnava
Viljevo
Viškovci
Vladislavci
Vuka


kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum