Upravni odjel za gospodarstvo

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska ulica 4
Tel: (031) 221-881
Fax: (031) 221-880
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pročelnica:     
Ivana Katavić-Milardović
Tel: (031) 221-881
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Voditelji odsjeka:
Ružica Gverieri - Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i poduzetništvo
Tel: (031) 221-639
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Marijana Kopljar - Voditelj Odsjeka za infrastrukturu i promet
Tel: (031) 221-582
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jadranka Paulić
- Voditelj Odsjeka za obrt i trgovinu
Tel: (031) 221-742
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske, informacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na gospodarski razvoj, poduzetništvo i obrt, promet i infrastrukturu; praćenje stanja, proučavanje i pripremu prijedloga programa razvitka gospodarske, društvene i povezane infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije; organizaciju i suradnju u pripremi gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi od interesa za Županiju, koje nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel za gospodarstvo u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na obrtni registar i uvjete za obavljanje obrta, odobravanje obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, izdavanje EU potvrda za fizičke osobe obrtnike, izdavanje odobrenja za turističke vodiče; utvrđivanje minimalnih uvjeta te razvrstavanje i kategorizaciju za ugostiteljske objekte, kao i uvjete za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, uvjeta za prodajne objekte, plovne objekte i luke nautičkog turizma, obavljanje djelatnosti dadilje i pogrebničke djelatnosti; licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prometa, kolodvorskih usluga, agencijskih djelatnosti u cestovnom prometu, prijave prijevoza za vlastite potrebe, izdavanje znakova pristupačnosti za osobe s invaliditetom, davanje suglasnosti na elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama; dozvole za obavljanje javnog komisionara; prestanak zadruga i druge povjerene poslove državne uprave iz područja gospodarstva.

 

Obavijest o stupanju na snagu Zakona o dopunama Zakona o trgovini

Obavijest o stupanju na snagu Zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za gospodarstvo:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o državnim potporama

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o obrtu

Zakon o zadrugama

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o koncesijama

Zakon o protuminskom djelovanju

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.7/18., 4/19. i 6/19.)

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu za gospodarstvo objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

 

Top