Upravni odjel za gospodarstvo

Sjedište: 31000 Osijek, Ribarska 1/IV
Tel: (031) 221-881
Fax: (031) 221-880
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pročelnica:     
Ivana Katavić-Milardović, dipl. oec.
Tel: (031) 221-881
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnica pročelnice:
Ružica Gverieri, dipl. iur.
Tel: (031) 221-639
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Upravni odjel za gospodarstvo je upravno tijelo koje obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, informacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti odnosno djelatnosti u području poduzetništva i obrta, infrastrukture i prometa iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:
- poslove praćenja i proučavanja problematike u području poduzetništva i obrta, infrastrukture i prometa iz nadležnosti Županije,
- poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga strategijskih programa i planova razvoja djelatnosti iz djelokruga rada Odjela i predlaganje mjera njihova poticanja,
- poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
- poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije,
- poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Odjela,
- poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka gospodarske, društvene i povezane infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije,
- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove pružanja informacijske, pravne i administrativno-tehničke pomoći poduzetnicima i obrtnicima na području Županije,
- poslove organizacije i suradnje u pripremi gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi od interesa za Županiju, a iz djelokruga rada Odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za gospodarstvo:

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o državnim potporama

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o obrtu

Zakon o zadrugama

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o koncesijama

Zakon o protuminskom djelovanju

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.7/18., 4/19. i 6/19.)

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu za gospodarstvo objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

 

Top