SADRŽAJ
Nalovna
Kontakti
Software
Stručni tim
Kartografski prikazi
Kartogrami
Tekst
© ZZPO  2005.
Prostorni plan Parka prirode "Kopački rit"

Plan

Kartografski prikazi

 

 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

 

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

 

4. PODRUČJA GRADNJE

 

5. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN PODRUČJA GRADNJE