Županijski porezi

Razrez i naplata županijskih poreza uređeni su Zakonom o lokalnim porezima. 

Razrez i naplatu poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila i poreza na plovila provodi Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske županije.

Razrez i naplatu poreza na automate za zabavne igre provodi Porezna uprava.

Na ovim stranicama možete provjeriti stanje vašeg duga poreza na cestovna motorna vozila

PROVJERI>

Top