Radna tijela

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz djelokruga rada i nadležnosti župana, župan je osnovao stalna radna tijela.

U radna tijela župan imenuje predstavnike pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa i tijela, te pojedine znanstvene i stručne djelatnike, vrsne poznavatelje problematike iz djelokruga rada radnog tijela.

Stalna radna tijela su:

  • Komisija za upravu i pravna pitanja (predsjednica: Maja Alduk)
  • Komisija za financije (predsjednica: Snježana Raguž)
  • Savjet za nacionalne manjine (predsjednik: Josip Miletić)
  • Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju (predsjednik: Denis Ćosić)
  • Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj (predsjednik: Josip Miletić)
  • Savjet za razvoj kontinentalnog turizma (predsjednik: Josip Miletić)
  • Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (predsjednik: Dražen Trcović)
  • Savjet za obrazovanje (predsjednica: Marina Balić)
  • Savjet za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje (predsjednik: dr. sc. Tamer Salha)

  

Prikaz rada radnih tijela koja je osnovao župan sastavni je dio njegovog polugodišnjeg izvješća o radu koje podnosi Skupštini.

Top