Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Sjedište:
31000 Osijek, Kapucinska 40
Tel: (031) 221-604
Fax: (031) 496-242
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:
Sarafina Zelić-Kos
Tel: (031) 221-604
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnice:
Ksenija Lukić
Tel: (031) 221-653
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnici pročelnice:

Nevia Balog - pomoćnica pročelnice za zdravstvo 
Tel: (031) 221-668
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Boris Abičić - pomoćnik pročelnice za hrvatske branitelje
Tel: (031) 221-101
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, te s tim u vezi mrežu ustanova u tim djelatnostima, davanje suglasnosti odnosno mišljenja nadležnih tijela Županije o aktima i prijedlozima i drugim materijalima tih ustanova, sudjelovanje u pripremi prijedloga investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža, javne potrebe u tim djelatnostima, akte o korištenju sredstava za decentralizirane funkcije, provođenje županijskih programa, te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka Upravni odjel u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, stradale pirotehničare i članove njihovih obitelji, zaštitu vojnih i civilnih invalida rata; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju osobama s invaliditetom i njihovim pratiteljima; izdavanje objava za povlašteni prijevoz; prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, odnosno provođenje humanitarnih akcija; ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi; evidencije kolektivnih ugovora te registre udruga sindikata i poslodavaca i druge povjerene poslove državne uprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakon o udrugama

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o ustanovama

Uredba o načinu financiranja  decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Mreža javne zdravstvene službe

Mreža ugovornih subjekata medicine rada

Zakon o humanitarnoj pomoći

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

 

 

 

Top