Upravni odjel za turizam, kulturu i sport

Upravni odjel za turizam, kulturu i sport obavlja normativno-pravne, analitičko-planske, upravne, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne i administrativne poslove koji se odnose na razvoj i problematiku kontinentalnog turizma na području Županije, koordiniranje dionika razvoja kontinentalnog turizma i vizualni identitet pojedinih oblika kontinentalnog turizma; te na kulturu, zaštitu kulturne baštine; sport i tehničku kulturu; planske, opće i druge akte iz utvrđenog djelokruga rada; provedbu projekata u kojima sudjeluje ili čiji je nositelj Županija u okviru utvrđenog djelokruga rada; programe financiranja javnih potreba u djelatnostima kulture, sporta i tehničke kulture; davanje mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima ustanova kulture čiji je osnivač Županija te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.
 
Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel za turizam, kulturu i sport u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na registar sportskih djelatnosti pravnih osoba i registar sportskih djelatnosti fizičkih osoba, te druge povjerene poslove iz područja turizma, kulture, zaštite kulturne baštine, sporta i tehničke kulture.
 
Sjedište: 31 000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3a
Tel: (031) 221-568
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Pročelnica:    
Tatjana Turalija 
Tel: (031) 221-568
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zamjenica pročelnice:
mr.sc. Mirela Kalazić
Tel: (031) 221-887
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Pomoćnica pročelnice za sport i tehničku kulturu:
Snježana Staščik 
Tel: (031) 221-611
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Pomoćnica pročelnice za kulturu:
Mandina Kljenak
Tel: (031) 221-576
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za turizam, kulturu i sport:

Top