Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sjedište: Županijska 4, 31000 Osijek
Tel: (031) 221-589
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik:
mr. sc. Romeo Jukić

Tel: (031) 221-588
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske, informacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, mjere razvojne politike poljoprivredne proizvodnje i koncept održivog i jednakomjernog razvoja poljoprivrede i drugih djelatnosti povezanih s poljoprivredom. Provodi i upravlja strateškim projektima u sektoru poljoprivrede koji se odnose na izgradnju građevina za navodnjavanje i drugih infrastrukturnih građevina u poljoprivredi i ruralnom prostoru. Predlaže i provodi i druge projekte u kojima sudjeluje ili je nositelj Županija, u okviru utvrđenog djelokruga rada. Potiče i organizira manifestacije vezane uz promociju poljoprivredne proizvodnje i lovstva.

Upravni odjel pruža stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima oko pripreme i provedbe mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Županije. Također, prati i proučava problematiku ruralnog razvoja i podupire lokalne akcijske grupe; brine se za lovstvo i vodno gospodarstvo, zaštitu životinja i prirodne nepogode. Izrađuje i provodi opće i pojedinačne akte iz utvrđenog djelokruga rada, kao i provedbu propisa i strateških, planskih i programskih dokumenata te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Upravni odjel u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume, prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije, registraciju dobavljača božićnih drvaca i druge povjerene poslove iz područja poljoprivrede i drugih područja iz djelokruga rada Upravnog odjela.

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj u svom radu primjenjuje 

Top