Upravni odjel za opću upravu

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

 

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4

Tel: (031) 221-670

Telefax: (031) 200-055

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica: Kata Kovačević

Tel: (031) 221-671

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Zamjenica pročelnice: Sandra Filipović

Tel: (031) 221-636

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Monika Baban Broder – pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za poslove udruga, birača i besplatnu pravnu pomoć

Tel: (031) 221-673

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Danijela Babić – pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za poslove građanskih stanja i matičarstva

Tel: (031) 221-675

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel u okviru poslova iz samoupravnog djelokruga Županije obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja izbornog povjerenstva po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Upravni odjel za opću upravu obavlja kao povjerene poslove državne uprave sukladno posebnim propisima poslove koji se odnose na: osobna stanja građana, upisi u državne matice, registar birača, udruge i zaklade, besplatnu pravnu pomoć, evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i nezavisnim vijećnicima, uključujući druge poslove državne uprave povjerene Županiji koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela, ako župan za druge poslove s obzirom na prirodu stvari ili iz drugih opravdanih razloga ne zaduži za to drugo upravno tijelo odnosno ako iz posebnih propisa ne proizlazi drugačije.

 

Upravni poslovi obavljaju se u sjedištu Upravnog odjela u Osijeku te u Izdvojenim mjestima rada:

- Osijek, Županijska 4                                   tel: 031/221-670; 031/221-673; 221-675

- Beli Manastir, Trg slobode 32,                   tel : 031/496-473, 472

- Donji Miholjac, Vukovarska 1,                   tel : 031/410-500

- Đakovo, Vijenac K.A.Stepica 10                tel : 031/496-457

- Našice, Trg dr. F.Tuđmana 7                      tel: 031/496-449

- Valpovo, Kralja P.Krešimira IV 1¸             tel: 031/410-502, 496-417

Kontakti i radno vrijeme Matičnih ureda navedeni su u niže navedenoj Obavijesti:

 * * *

Obavijest građanima o radu matičnih ureda

Top