Upravni odjel za investicije i razvojne projekte

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3
Tel: (031) 221-875
Fax: (031) 221-880
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica:   
Gabrijela Čurković
Tel: (031) 221-888
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pomoćnici pročelnice:

Marijana Prskalo - Pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za investicije
Tel: (031) 221-877
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dražen Bogdan - Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj
Tel: (031) 221-879
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upravni odjel obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske, informacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na analitičko-planske i stručne podloge odnosno prijedloge investicijskih kretanja i razvoja Županije, te praćenje njihova ostvarivanja i predlaganje mjera njihova poticanja; pripremu, provedbu i praćenje izvršenja strateških, programskih i planskih i ostalih akata u cilju uravnoteženog županijskog odnosno regionalnoga razvoja; kapitalne investicije i izgradnju objekata javne namjene od interesa za Županiju, pripremu i provedbu te praćenje projekata i mjera u području energetike i energetske učinkovitosti; razvojne projekte i programe razvoja Županije, odnosno projekte čiji je nositelj Županija sufinancirane iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela; koordinaciju i pomoć svim poslovnim subjektima kao i javnim tijelima prilikom prijava na nacionalne i međunarodne projekte u suradnji s regionalnim koordinatorom; praćenje i proučavanje politike i pravne stečevine Europske unije u okviru utvrđenoga djelokruga; međunarodnu i međužupanijsku suradnju u svezi investicijskih kretanja; poticanje prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata na području Županije; informiranje javnosti o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata od interesa za Županiju te programa i projekata gradova i općina, trgovačkih društava u su/vlasništvu Županije i ustanova čiji je Županija su/osnivač; izradu nacrta općih i pojedinačnih akata iz utvrđenog djelokruga rada te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu:

Zakon o gradnji

Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

 

Top