Upiti projektanata o načinu provedbe zakona i drugih propisa

Odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji propisano je izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona i drugih propisa - članak 80. Zakona o gradnji i članak 134. Zakona o prostornom uređenju. Kako bi se povećala kvaliteta projektata i uklonila potreba za njihovim ispravljanjem nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje akta te se traženi akti za provedbu prostornih planova, akti za gradnju i uporabu građevina izdavali u što kraćem roku, daju se sljedeće upute ovlaštenim projektantima:

 • do podnošenja zahtjeva za izdavanje akata, Odjel će pružati pomoć projektantima koji mogu zatražiti izdavanje obavijesti o načinu provedbe zakona i drugih propisa te prostornih planova;
 • upiti se podnose u sustavu eDozvola u predmetima Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja ili Akti i mišljenja iz područja gradnje; 
 • u upitima obvezno navesti odredbu propisa i/ili prostornog plana koja je dvojbena te po potrebi priložiti grafički prikaz zahvata/prostornog plana;
 • Odjel neće davati odgovore na upite koji ne sadrže konkretnu odredbu, već od službenika zahtijevaju projektiranje;
 • informacije o prostornim planovima su dostupne na mrežnim stranicama Odjela, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovineZavoda za prostorno uređenje, GEOPORTAL-a i jedinica lokalne samouprave;
 • svi odgovori koji su bitni za provedbu propisa i prostornih planova bit će objavljeni;
 • ukoliko projektant zahtijeva sastanak sa službenikom, to mora navesti u upitu;
 • prema karakteristikama upita, u odgovarajućem će roku biti dostavljen odgovor putem e-maila ili održan sastanak s projektantom;
 • pozivaju se projektanti da dostavljaju primjedbe na prostorne planove (koje će biti dostavljene JLS) kako bi se otklonile nedoumice, olakšala provedba planova i u konačnici ubrzao postupak izdavanja akata;
 • nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje akata, Odjel neće pružati pomoć projektantima već se postupa po podnesenom zahtjevu;
 • projektant svojom izjavom jamči da je projekt sukladan propisima i prostornom planu.

Prezentacija sa sastanka od 27. 10. 2021. godine.

ODGOVORI:

Top