Ugostiteljstvo i usluge u turizmu


UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA U UGOSTITELJSTVU

Temeljem Zakona o ugostiteljskoj  djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društava, zadruge, trgovci pojedini, obrtnici koji ispunjavanju uvjete propisane  za obavljanje te djelatnost.

Obveznik:  trgovačka društva, zadruge i obrtnici, kao  i drugi navedeni po čl. 5. st.2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, registrirani za dobavljanje ugostiteljske  djelatnost dužni su prije početka  obavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 20.  st. 1 i 2. citiranoga Zakona podnijeti ovom Upravnom odjelu zahtjev za utvrđivanjem minimalnih  uvjeta  (kategorizacije), odnosno zahtjev za nastavkom obavljanja djelatnosti.

 
ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA GRAĐANA U DOMAĆINSTVU – SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati  fizička osoba-građanin (iznajmljivač). 
Seljačko domaćinstvo u smislu Zakona  o ugostiteljskoj djelatnosti  jest obiteljsko poljoprivredno  gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava ili Upisnik šumoposjednika sukladno propisima iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu, koja pružaju ugostiteljske usluge sukladno odredbama Zakona.

 
ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA

Temeljem članka 73. Zakona o  pružanju  usluga  u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) za pružanje usluga turističkog vodiča, turistički vodič mora  imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje ovaj Upravni odjel.

 
PRUŽANJE USLUGA U NAUTIČKOM TURIZMU

Temeljem članka 87.  st. 3. i 5. Zakona o pružanju  usluga  u turizmu, turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju se u  objektima za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata – nautičkom sidrištu, suhoj marini, odlagalištu plovila, u nautičkom dijelu luka otvorenim za javni promet te na plovnim objektima nautičkog turizma.


Obrasci:

Top