Odluka i obrasci

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

link: https://e-usluge.zio.hr/obz

Upute za prijavitelje
Korisničke upute za elektroničku prijavu putem online servisa
Obrazac opisa programa/projekta - Ud1
Obrazac proračuna programa/projekta - Ud2
Obrazac opisnog izvješća - Ud3
Obrazac financijskog izvješća - Ud4
Obrazac vrednovanja programa/projekta - Ud5
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
Ugovor o financiranju/sufinanciranju projekata/programa udruge

Odgovori na pristigla pitanja elektroničom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ; Javni poziv za 2024. godinu

 

2023. 

Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godiniPlan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2023. godini

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županij iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta - Ud1
Obrazac proračuna programa/projekta - Ud2
Obrazac opisnog izvješća - Ud3
Obrazac financijskog izvješća - Ud4
Obrazac vrednovanja programa/projekta - Ud5
P
rivola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ugovor o financiranju/sufinanciranju projekata/programa udruge

Odgovori na pristigla pitanja elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;za Javni poziv za 2023. godinu

 

2022. 

 Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2022. godini

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županij iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa/projekta - Ud1
Obrazac proračuna programa/projekta - Ud2
Obrazac opisnog izvješća - Ud3
Obrazac financijskog izvješća - U4
Obrazac vrednovanja programa/projekta - Ud5
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ugovor o financiranju programa/projekata udruga

Odgovori na pristigla pitanja elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za Javni poziv za 2022. godinu

 

2021.

Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini


Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
Upute za prijavitelje
UD 1 - prijavni obrazac
UD 2 - financijski plan

Odgovori na pitanja pristigla elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za Javni poziv za 2021. godinu


Odluka o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji - "Županijski glasnik" 11/21.


Obrasci za prijavu projekta/programa udruga

UD1 - obrazac za prijavu projekta/programa udruga (opisno)

UD2 - obrazac za prijavu projekta/programa udruga (financijski plan)

Obrasci za izvješća o provedenom projektu/programu udruga

UD3 - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (opisno) - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (opisno)

UD4 - obrazac izvješća o provedenom projektu/programu udruga (financijsko)

Obrazac vrednovanja programa/projekta

 
Top