Tajništvo Županije

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2
Tel: (031) 221-501
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Tajnik:
Ivan Hampovčan
Tel: 031-221-510
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik pročelnika službe - tajnika Županije
Nataša Tramišak
Tel: 031-221-502
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Pomoćnici pročelnika službe - tajnika Županije:

Marina Vujčić - pomoćnica pročelnika službe - tajnika Županije za poslove kabineta
Tel: 031-221-503
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Saša Forgić - pomoćnik pročelnika službe - tajnika Županije za poslove protokola
Tel: 031-221-504
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Andreja Mađarević Bilić – pomoćnica pročelnika službe - tajnika Županije za pravne i analitičke poslove
Tel: 031-221-527
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mateja Matas – pomoćnica pročelnika službe - tajnika Županije za informacijsko -dokumentacijske poslove
Tel: 031-221-540
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajništvo Županije obavlja normativno-pravne, upravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, koordinacijske odnosno organizacijske, administrativno-tehničke, protokolarne i druge stručne i tehničke poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, kao stručna služba župana i Skupštine Županije, a koji se odnose na rad Skupštine, župana i zamjenika župana u vezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Skupštine i njezinih radnih tijela, župana i njegovih radnih tijela odnosno pripremu, doradu i izradu akata koje donose ova tijela; na vijeća i predstavnike nacionalnih manjina; informacijski i dokumentacijski sustav Županije, odnosno objavljivanje donesenih akata županijskih tijela te nakladništvo informativnih i drugih publikacija Županije u papirnom i elektronskom obliku; međužupanijsku i međunarodnu suradnju i protokol; izbore i imenovanja; javna priznanja; pristup informacijama; odnose s javnošću; stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela koji poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka Tajništvo Županije u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na davanje mišljenja na prijedloge propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave, a u suradnji s drugim upravnim tijelima Županije.

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Tajništvu:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o ustanovama

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakon o savjetima mladih

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Tajništvu objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

Top