Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek

INFORMACIJA O PROJEKTU

Naziv projekta: Izgradnja cjelovitog Sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Nositelj projekta/korisnik: Osječko-baranjska županija

Ukupan iznos potpore: do 1.745.072,66 eura

Površina obuhvata i lokacija: 211,5 ha, Grad Osijek

Iznos koji sufinancira Europska unija je 85% od ukupnog iznosa potpore, a preostalih 15% financira Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe: od 21. prosinca 2019. godine do 20. rujna 2023. godine

 
OPIS PROJEKTA

Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja podrazumijeva izgradnju infrastrukture za crpljenje i dovod vode do poljoprivrednih površina korisnika navodnjavanja, kao i ulaganje u priključenje na električnu mrežu. Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi i uvode dohodovnije kulture.

Za izgradnju Sustava navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek na području Grada Osijeka, neto površini od 211,50 hektara odobrena je potpora u iznosu do 1.745.072,66 eura temeljem Ugovora o financiranju operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, broj 2/2019. Navedeni Ugovor o financiranju zaključen je dana 20. prosinca 2019. godine između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Osječko-baranjske županije. 

Korisnik poljoprivrednih površina u obuhvatu ovoga sustava navodnjavanja je Poljoprivredni institut Osijek. Ovaj sustav navodnjavanja omogućit će korisniku uvjete za stabilnu proizvodnju sjemenskih, kao i drugih kultura, dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, mr.sc. Romeo Jukić, pročelnik

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije

Top