Gradnja Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt

INFORMACIJA O PROJEKTU

Naziv projekta: Izgradnja cjelovitog Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Nositelj projekta/korisnik: Osječko-baranjska županija

Ukupan iznos potpore: do 9.427.750,00 kuna  

Iznos koji sufinancira Europska unija je 85% od ukupnog iznosa potpore, a preostalih 15% financira Republika Hrvatska

Trajanje projekta: do 45 mjeseci

Razdoblje provedbe: od 21. prosinca 2019. godine do 20. rujna 2023. godine

 
OPIS PROJEKTA

Navodnjavanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera u poljoprivredi kojom se nadoknađuje nedostatak vode u tlu, a koja ovisi o količini oborina i njihovom rasporedu. Sustavi navodnjava su strateški projekti od interesa za Republiku Hrvatsku i Osječko-baranjsku u županiju s ciljem poboljšanja gospodarenja prirodnim resursima, organizacije poljoprivredne infrastrukture i tržišne ekonomije poljoprivredne proizvodnje.

Za izgradnju Sustava navodnjavanja Mala šuma-Velik vrt na na području Općine Ernestinovo, neto površini od 78 hektara odobrena je potpora u iznosu do 9.427.750,00 kuna, temeljem Ugovora o financiranju operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., broj 3/2019. Navedeni Ugovor o financiranju zaključen je dana 20. prosinca 2019. godine između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Osječko-baranjske županije. 

Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja podrazumijeva izgradnju infrastrukture za crpljenje i dovod vode do poljoprivrednih površina korisnika navodnjavanja, kao i ulaganje u priključenje na električnu mrežu. Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi, uvode dohodovnije kulture, te omogućuje da se na istim površinama uzgoje nove ratarske kulture (druga žetva).

Korisnici poljoprivrednih površina u obuhvatu ovoga sustava navodnjavanja su vlasnici tih poljoprivrednih površina. Izgradnjom sustava navodnjavanja korisnici će imati uvjete za stabilnu proizvodnju povrtlarskih i voćarskih kultura, kao i drugih kultura, dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, mr.sc. Romeo Jukić, pročelnik

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije

Top