Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt

INFORMACIJA O PROJEKTU

Naziv projekta: Izgradnja cjelovitog Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Nositelj projekta/korisnik: Osječko-baranjska županija

Ukupan iznos potpore: do 1.251.277,46 eura

Površina obuhvata i lokacija: 78 ha, Općina Ernestinovo  

Iznos koji sufinancira Europska unija je 85% od ukupnog iznosa potpore, a preostalih 15% financira Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe: od 21. prosinca 2019. godine do 20. rujna 2023. godine

 
OPIS PROJEKTA

Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja podrazumijeva izgradnju infrastrukture za crpljenje i dovod vode do poljoprivrednih površina korisnika navodnjavanja, kao i ulaganje u priključenje na električnu mrežu. Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi i uvode dohodovnije kulture.

Za izgradnju Sustava navodnjavanja Mala šuma-Velik vrt na području Općine Ernestinovo, neto površini od 78 hektara odobrena je potpora u iznosu do 1.251.277,46 eura, temeljem Ugovora o financiranju operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, broj 3/2019. Navedeni Ugovor o financiranju zaključen je dana 20. prosinca 2019. godine između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Osječko-baranjske županije.

Korisnici poljoprivrednih površina u obuhvatu ovoga sustava navodnjavanja su vlasnici tih poljoprivrednih površina. Izgrađen sustav navodnjavanja omogućava korisnicima uvjete za stabilnu proizvodnju povrtlarskih i voćarskih kultura, kao i drugih kultura, dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, mr.sc. Romeo Jukić, pročelnik

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije

Top