Gradnja Sustava navodnjavanja Dalj

INFORMACIJA O PROJEKTU

Naziv projekta: Izgradnja cjelovitog Sustava navodnjavanja Dalj

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Nositelj projekta/korisnik: Osječko-baranjska županija

Ukupan iznos potpore: do 88.873.875,00 kuna  

Iznos koji sufinancira Europska unija je 85% od ukupnog iznosa potpore, a preostalih 15% financira Republika Hrvatska.

Trajanje projekta: do 34 mjeseci

Razdoblje provedbe: od 30. kolovoza 2022. godine do 30. lipnja 2025. godine

 
OPIS PROJEKTA

Navodnjavanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera u poljoprivredi kojom se nadoknađuje nedostatak vode u tlu. Izostavljanjem navodnjavanja poljoprivredna proizvodnja ostaje ranjiva na prirodne nepogode tj. na sušu. Klimatske promjene koje su sve izraženije u posljednje vrijeme uzrokuju suše u prosjeku svakih 3 do 5 godina, što rezultira značajnim štetama u ratarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu te, ovisno o intenzitetu i trajanju suše, može smanjiti prinose od 20% do 70%. Mogućnost navodnjavanja dovodi do promjena u strukturi poljoprivredne proizvodnje, odnosno više će se uzgajati visokodohodovne kulture (povrće). Sustavi navodnjava su strateški projekti od interesa za gospodarski razvoj Republike Hrvatske i Osječko-baranjske u županije.

Za izgradnju Sustava navodnjavanja Dalj na području Općine Erdut, neto površini od 730 hektara odobrena je potpora u iznosu do 88.873.875,00 kuna, temeljem Ugovora o financiranju operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za izgradnju Sustava navodnjavanja Dalj. Navedeni Ugovor o financiranju zaključen je dana 30. kolovoza 2022. godine između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Osječko-baranjske županije. 

Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja podrazumijeva izgradnju infrastrukture za crpljenje i dovod vode do poljoprivrednih površina korisnika navodnjavanja, kao i ulaganje u priključenje na električnu mrežu. Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi, uvode dohodovnije kulture te omogućuje da se na istim površinama uzgoje nove ratarske kulture (druga žetva).

Korisnik poljoprivrednih površina u obuhvatu ovoga sustava navodnjavanja je Novi agrar d.o.o. Osijek. Izgradnjom sustava navodnjavanja korisnik će imati uvjete za stabilnu proizvodnju ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, mr.sc. Romeo Jukić, pročelnik

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja“.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije

Top