Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija

INFORMACIJA O PROJEKTU

Naziv projekta: Izgradnja cjelovitog Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Nositelj projekta/korisnik: Osječko-baranjska županija

Ukupan iznos potpore: do 3.486.410,10 eura

Površina obuhvata i lokacija: 565 ha, općina Podgorač

Iznos koji sufinancira Europska unija je 85% od ukupnog iznosa potpore, a preostalih 15% financira Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe: od 21. prosinca 2019. prosinca do 20. rujna 2023. godine

 
OPIS PROJEKTA

Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja podrazumijeva izgradnju infrastrukture za crpljenje i dovod vode do poljoprivrednih površina korisniku navodnjavanja, kao i ulaganje u priključenje na električnu mrežu. Izgradnjom sustava navodnjavanja stabilizira se poljoprivredna proizvodnja, umanjuju štete od suše, povećavaju prinosi i uvode dohodovnije kulture.

Za izgradnju Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija na području Općine Podgorač, neto površini od 565 hektara odobrena je potpora u iznosu do 3.486.410,10 eura, temeljem Ugovora o financiranju operacija 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja u provedbi mjere M04 Ulaganje u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, broj 5/2019. Navedeni Ugovor o financiranju zaključen je dana 20. prosinca 2019. godine između Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Osječko-baranjske županije.

Korisnik poljoprivrednih površina u obuhvatu ovoga sustava navodnjavanja je tvrtka Hana-Vuka d.o.o. Budimci. Izgrađen sustav navodnjavanja korisnik omogućava stabilnu proizvodnju ratarskih kultura, dodavanjem potrebe količine vode u pojedinih fazama rasta biljke.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obz.hr/index.php/sn-budimci-krndija#sigProId8cdd512f28

Više informacija: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, mr.sc. Romeo Jukić, pročelnik

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije

Top