25. sjednica Skupštine 30.11.2023.

1.      Usvajanje zapisnika 24. sjednice Skupštine Županije
        - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a)   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

         - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

   b)   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

         - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

   c)   Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   d)   Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   e)   Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   f)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   g)   Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   h)   Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   i)    Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2023. godinu
4.a)   Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

         -  Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

   b)   Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

         - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

5.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini

         - Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini

         - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini

7.      Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
8.      Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
9.      Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
10.    Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
11.    Prijedlog Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

         - Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

12.    Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Strizivojna
13.a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
     b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
     c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
14.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Graditeljsko-geodetske škole Osijek
15.a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek povećanjem postojećeg poslovnog udjela
     b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek
16.    Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju Programa sanacije Sustava navodnjavanja Gat
17.    Prijedlog Ugovora o odobrenju financijske potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu Zračnoj luci Osijek d.o.o.
18.    Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
19.    Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi projekta "Učimo zajedno 7" (SF.2.4.06.01.0061)
20.    Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere "Školska shema 2023/2024"
21.    Informacija o prijavi projektnog prijedloga "ZAŽELI pomoć u kući - prevencija institucionalizacije"
22.    Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top