24. sjednica Skupštine 19.10.2023.

1.     Usvajanje zapisnika 23. sjednice Skupštine Županije
        - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.    Informacija o požaru u krugu trgovačkog društva Drava International d.o.o.
4.    Informacija o afričkoj svinjskoj kugi u Osječko-baranjskoj županiji.
5.    Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
6.    Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

       - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

7.    Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava stradalim jedinicama lokalne samouprave za hitnu sanaciju šteta od posljedica prirodne nepogode nastale u srpnju 2023. godine
8.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

      - Odluka o izmjenama Odluke o ustanovljenu zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije

9.a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o usklađenju i smanjenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa poslovnog udjela
   b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Društva Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petöfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku
10.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Anji Zukanović, dr. med. dent.
11.  Prijedlog Ugovora o darovanju zemljišta k.č.br. 9701/7 k.o. Osijek
12.  Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2022./2023. godini
13.  Informacija o prijavi projektnog prijedloga "TOURIST VALORIZATION OF DANUBE TRADITIONAL CULTURAL AND GASTRO HERITAGE"
14.  Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu "MI JOŠ STOJIMO ZAJEDNO - WE STILL STAND TOGETHER"
15.  Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
16.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za razdoblje 1.1.2023. - 30.6.2023. godine
17.  Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2022. godinu
18.  Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2023. godine
19.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top