23. sjednica Skupštine 14.9.2023.

1.     Usvajanje zapisnika 22. sjednice Skupštine Županije
        - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.     Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2023./2024.

        - Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županje za školsku godinu 2023./2024.

4.     Prijedlog Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
5.     Prijedlog Zaključka o pristupanju Osječko-baranjske županije Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini
6.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Našice za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu (MR)
7.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi šest vozila za hitnu medicinu
8.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ani Srnović, dr. med.
9.a)  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
   b)  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
   c)  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
10.a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva Osječki sajam d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge, Osijek (Grad Osijek), Ulica Šándora Petöfia 204/a, OIB: 30761828384, MBS: 030030471, Trgovački sud u Osijeku
    b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije d.o.o.
11.   Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja "Investicije privatnog sektora" Hrvatske banke za obnovu i razvitak
12.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje VIII. Dodatka Ugovora o izvođenju infrastrukturnih radova za projekt RCK Virtus 1. grupa - Izvođenje radova na rekonstrukciji Doma učenika UTŠ (broj: U-NMV 3/20.1)
13.   Zahtjev Gordane Kuna Zoro iz Bilja za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
14.   Zahtjev Agro Ravlić d.o.o. iz Petrijevaca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Petrijevci kao kulturnih dobara
15.   Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2022. godini
16.   Izvješće o poslovanju Osječkog sajma d.o.o. za 2022. godinu
17.   Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2022. godinu
18.   Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2022. godini
19.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2022. godinu
     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2023. godinu
20.   Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2022. godini
21.   Informacija o infrastrukturnom ulaganju u deset osnovnih škola, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, u sklopu Eksperimentalnog programa "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja"
22.   Informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
23.   Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
24.   Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2023. godine
25.a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
     b) Prijedlog Rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
     c) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top