22. sjednica Skupštine 29.6.2023.

1.     Izvješće Mandatne komisije
2.     Usvajanje zapisnika 21. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
3.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
4.    Prijedlog Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije

       - Odluka o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije

5.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini

       - Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini 

6.    Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije

       - Odluka oi financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije 

7.a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
   b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće županijske bolnice Našice
   c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije
   d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek
   e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
    f) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
8.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje V. Dodatka Ugovora o izvođenju infrastrukturnih radova za projekt RCK Virtus 1. grupa – Izvođenje radova na rekonstrukciji Doma učenika UTŠ (broj: U-NMV 3/20.1)
9.a) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
   b) Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
10.  Izvješće o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
11.  Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
12.  Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
13.  Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
14.  Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom Osijek, za 2022. godinu
15.  Izvješće o radu Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek za 2022. godinu
16.  Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, za 2022. godinu
17.  Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2022. godinu
18.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja
     b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za gospodarska pitanja
     c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top