21. sjednica Skupštine 25.5.2023.

 1.     Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3.a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
         - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
    b)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
         - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
    c)  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
         - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
    d)  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
         - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
    e)  Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
    f)   Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
    g)  Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
    h)  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
    i)   Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
    j)   Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
 4.     Prijedlog Odluke o dodjeli na upravljanje regionalnog-distribucijskog centra za voće i povrće trgovačkom društvu RDC OBŽ d.o.o.
         - Odluka o dodjeli na upravljanje regionalnog-distribucijskog centra za voće i povrće trgovačkom društvu RDC OBŽ d.o.o.
 5.    Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije
        - Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 6.    Prijedlog Izmjene Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2020. do 2023. godine
 7.    Prijedlog Sporazuma o suradnji u programu kontrole komaraca između Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i općina Erdut, Bilje, Darda i Petrijevci
 8.    Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju izgradnje mosta preko rijeke Vuke u Laslovu
 9.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za sklapanje Ugovora o ažuriranju Geoportala Osječko-baranjske županije (broj: U-NMV 1-23)
10.   Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
11.   Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2022. godini
12.   Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
13.   Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2022. godinu
14.   Godišnje programsko i financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku od 1.1. do 31.12.2022. godine

        Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top