20. sjednica Skupštine 25.4.2023.

 1.     Usvajanje zapisnika 19. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3.     Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
         - Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
 4.     Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata
         - Odluka o raspodjeli financijskog rezultata
 5.     Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
         - Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 6.     Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika mentora osnovnih i srednjih škola te najboljih odgojno-obrazovnih radnika
         - Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika mentora osnovnih i srednjih škola te najboljih odgojno-obrazovnih radnika
 7.     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti Graditeljsko-geodetske škole Osijek
         - Odluka o izmjeni i dopuni djelatnosti Graditeljsko-geodetske škole Osijek
 8.     Prijedlog Odluke o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene
         - Odluka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene
 9.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Vladimiru Haringu, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
10.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Luki Paviću, dr. med. dent.
11.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi kralja Tomislava, Našice za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama"
12.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice, Našice za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade Osnovne škole Dore Pejačević Našice"
13.    Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek na zaduživanje revolving kreditom
14.    Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek na zaduživanje revolving kreditom
15.    Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi i provedbi projekta "Centar za starije osobe Našice" Grada Našica
16.    Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja Srednjoj školi Donji Miholjac, Donji Miholjac
17.a) Informacija o provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
     b) Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
18.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
19.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
20.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
21.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
22.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
23.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
24.    Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
25.    Izvješće o statusu i problematici hrvatskih branitelja na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
26.    Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
27.    Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2020.-2024. godine za 2022. godinu
28.    Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2022. godinu
29.    Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
30.a) Izvješće o stanju vatrogastva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
     b) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
     c) Izvješće o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
31.    Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
32.    Izvješće o izvršenju Programa rada i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti za 2022. godinu
33.    Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
34.    Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
35.a) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
     b) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2022. godini
36.    Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2022. godini na području Osječko-baranjske županije
37.    Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
38.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije
39.    Prijedlog Rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
40.    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

 

Top