19. sjednica Skupštine 9.3.2023.

 1.    Usvajanje zapisnika 18. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
 2.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3.    Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
 4.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
        - Odluka o izmjenama Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela
 5.    Prijedlog Odluke o provođenju radova za opće dobro bez naknade u Osječko-baranjskoj županiji
        - Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade u Osječko-baranjskoj županiji
 6.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
         - Odluka o izmjenama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 7.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
         - Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
 8.    Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
 9.    Godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine za 2022. godinu
10.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Branki Zadol, dr. med. spec. pedijatrije za promjenu prostora obavljanja djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece na području Grada Belog Manastira
11.    Prijedlog Zaključka o uskraćivanju suglasnosti Jasmini Milić Pavlov, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka
12.    Informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
13.    Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Osječko-baranjske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
14.    Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
15.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
16.    Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
17.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
     b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije
     c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin
     d) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Feričanci
     e) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Magadenovac

       Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top