18. sjednica Skupštine 26.1.2023.

1.    Izvješće Mandatne komisije
2.    Usvajanje zapisnika 17. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
3.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
4.    Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta srednjih strukovnih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
5.a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
   b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
   c) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
6.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Željku Dumančiću, dr. med.
7.    Prijedlog Ugovora o sufinanciranju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
8.    Informacija o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
9.    Prijedlog za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
10.  Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top