17. sjednica Skupštine 15.12.2022.

1.      Usvajanje zapisnika 16. sjednice Skupštine Županije
         - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a)   Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

 - Proračun Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
   b)   Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

 - Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   c)   Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
   d)   Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini

 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
   e)   Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini

 - Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2023. godini
    f)   Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   g)   Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   h)   Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   i)    Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   j)    Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
  k)    Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
   l)    Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
4.      Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

 - Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
5.      Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

 - Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu
6.      Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

 - Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
7.      Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu OSJEČKI SAJAM d.o.o.

 - Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu OSJEČKI SAJAM d.o.o.
8.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

 - Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
9.      Konačni Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

 - Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
10.    Prijedlog Programa zaštite zraka Osječko-baranjske županije.
11.    Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
12.    Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2023. godini
13.    Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2023. godini
14.    Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
15.    Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
16.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ugostiteljsko-turističkoj školi, Osijek za sklapanje III. dodatka Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Doma učenika UTŠ u okviru projekta RCK VIRTUS, KK.09.1.3.01.0020
17 a) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za ponovno imenovanje Elektrotehničke i prometne škole Osijek regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva
     b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za ponovno imenovanje Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva
18.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Martini Kablarević, dr. med. dent.
19.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi opskrbe električnom energijom
20.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi i isporuci laboratorijskih reagensa
21.    Prijedlog Zaključka o istupanju Osječko-baranjske županije iz članstva Hrvatske mreže zdravih gradova
22.    Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
23.    Prijedlog Ugovora o kupoprodaji k.č.br. 5699/1 u k.o. Osijek s društvom Saponia d.d. (Veslački klub Iktus)
24.    Prijedlog I. dodatka Ugovoru o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25.    Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
26.a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2023. godini
     b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
27.a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
     b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2024. do 2025. godine
28.    Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2023. godinu
29.    Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2023. godinu
30.    Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top