16. sjednica Skupštine 24.11.2022.

1.    Usvajanje zapisnika 15. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

 - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
   b)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu

 - Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   c)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini

 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
   d)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

 - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
   e)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini

 - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
    f)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   g)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   h)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
    i)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
    j)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
4.    Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2022. godini
5.    Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini
6.    Prijedlog II. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
7.    Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima

 - Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
8.    Prijedlog Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Osječko-baranjske županije
9.    Prijedlog Zaključka o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije sa Slatinskom bankom d.d. za sufinanciranje kamata na kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
10.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu Zdravlja Osječko-baranjske županije za sklapanje ugovora za nabavu usluga održavanja i najma informatičkog programa Medicus.Net
11.a)   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
    b)    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
    c)    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
12.    Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
13.    Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi mjere "Školska shema 2022/2023"
14.    Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u izgradnju Sustava navodnjavanja Puškaš Hrvatskim vodama
15.a)   Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
     b)    Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
     c)    Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top