15. sjednica Skupštine 27.10.2022.

1.    Usvajanje zapisnika 14. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.    Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
4.    Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
5.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

 - Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
6.    Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije

 - Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Osječko-baranjske županije
7.    Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2022. - 2024. godine
8.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Mariji Haj Barakat, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije za promjenu prostora obavljanja djelatnosti zdravstvene zaštite žena na području Grada Našica
9.    Prijedlog Zaključka o ispravku Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Marini Drmić, dr. med. dent.
10.a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi dijagnostičkih testova za mikrobiologiju - grupe
    b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi dijagnostičkih testova za PCR laboratorij molekularnu biologiju - grupe
11.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu motornog benzina i dizel goriva
12.a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije na prijenos prava vlasništva na nekretnini u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3A na Osječko-baranjsku županiju
    b) Prijedlog Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u Osijeku, Trg Lava Mirskog 3A između Osječko-baranjske županije i Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
13.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dalj, Dalj za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Kvalitetno obrazovanje za modernu osnovnu školu"
14.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "STEM - moje obrazovanje"
15.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Vladimir Nazor", Đakovo za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Stemovci u borbi za spas planeta Zemlje"
16.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za sklapanje III. Dodatka Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade RCK ELPROS u okviru projekta RCK ELPROS, KK.09.1.3.01.0010
17.    Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
18.    Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u školskoj odnosno akademskoj 2021./2022. godini
19.a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o osnivanju ULO HLADNJAČE d.o.o. Osijek
     b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek
20.    Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije
21.    Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Osječko-baranjske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
22.    Prijedlog Plana djelovanja Osječko-baranjske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
23.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1.1.2022. - 30.6.2022. godine
24.a) Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
     b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
25.    Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije
26.    Zahtjev tvrtke "Hotel Royal" d.o.o. Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
27.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja
     b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
     c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
28.    Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
29.    Zahtjev za davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske
30.    Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top