14. sjednica Skupštine 8.9.2022.

1.    Usvajanje zapisnika 13. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini - 11/22.
4.a)    Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava Osječko-baranjske županije nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku na Grad Osijek
 - Odluka o prijenosu osnivačkih prava Osječko-baranjske županije nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku na Grad Osijek - 11/22.
   b)    Prijedlog Ugovora o prijenosu osnivačkih prava Osječko-baranjske županije nad Hrvatskim narodnim kazalištem u Osijeku na Grad Osijek
5.    Prijedlog Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija građana Osječko-baranjske županije i odlučivanju o njima
 - Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija građana Osječko-baranjske županije i odlučivanju o njima - 11/22.
6.    Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2022./2023.
 - Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2022./2023. - 11/22.
7.    Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
8.   Prijedlog Ugovora o suradnji na provedbi projekta izgradnja sportske dvorane s pratećim sadržajima u Antunovcu
9.    Prijedlog I. dodatka Ugovoru o suradnji na provedbi projekta rekonstrukcije dogradnjom višenamjenskog prostora Osnovne škole "Antunovac", Antunovac, Područne škole Ivanovac
10.    Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u provedbi projekta "Učimo zajedno 6" (UP.03.2.1.07.0044)
11.    Informacija o projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)"
12.    Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2021. godinu
13.    Izvješće o radu Regionalnog distribucijskog centra Osječko-baranjske županije za voće i povrće d.o.o. Osijek za 2021. godinu
14.    Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek za 2021. godinu
15.    Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. u 2021. godini
16.    Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. u 2021. godini

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top