13. sjednica Skupštine 21.7.2022.

1.    Usvajanje zapisnika 12. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2.    Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.    Prijedlog Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije
4.    Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Osijek
 - Odluka o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Osijek - 10/22.
5.    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje dopuna Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) za područje Osječko-baranjske županije
6.    Prijedlog Ugovora o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje bazenskog kompleksa Copacabana u Osijeku
7.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske"
8.    Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
9.    Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
10.  Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2021. godinu
11.  Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2021. godini
12.  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
13.  Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top