12. sjednica Skupštine 29.6.2022.

1.     Izvješće Mandatne komisije
2.     Usvajanje zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
       - pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
3.     Pitanja i prijedlozi vijećnika
4.     Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine
5.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Silvije Strahimir Kranjčević", Levanjska Varoš za stjecanje i raspolaganje financijskim sredstvima u okviru projekta "E, baš hoću biti poduzetnik!"
6.     Prijedlog Zaključka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza vlakom redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije
7.     Prijedlog Rješenja o uplati dobiti Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije iskazane po završnom računu za 2021. godinu u Proračun Osječko-baranjske županije
8.     Informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
9.     Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
10.    Izvješće o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
11.    Informacija o prijavi Osječko-baranjske županije na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za "Ulaganje C.1.5. R1-I1 - izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće"
12.    Informacija o prijavi projektnog prijedloga "Zaželi pomoć u kući"-Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada, faza III
13.    Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije u 2021. godini
14.    Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2021. godinu s financijskim izvješćem
15.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2021. godinu
    b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2022. godinu
16.    Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2021. godini
17.    Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2021. godinu
18.    Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
19.    Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top