10. sjednica Skupštine 27.5.2022.

1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije
- pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3.a)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
 - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - 6/22.
   b)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - 6/22.
   c)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
 - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini - 6/22.
   d)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
 - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini - 6/22.
   e)    Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
    f)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   g)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
   h)    Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
    i)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
    j)    Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
4.    Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2022. godini
5.    Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini
6.    Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
7.    Prijedlog I. Dodatka Ugovoru o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
8.    Prijedlog Kodeksa ponašanja vijećnika Skupštine Osječko-baranjske županije
9.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 - Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije - 6/22.
10.    Prijedlog Odluke o dodjeli potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja
 - Odluka o dodjeli potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja - 6/22.
11.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Silvije Strahimir Kranjčević'', Levanjska Varoš za stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom
12.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Moniki Jeđud, dr. med. spec. obiteljske medicine za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području grada Osijeka
13.a)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Vanji Hmeliku, dr. med.
     b)    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenom radniku Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ani Miškić Pačarek, dr. med. dent.
14.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Našice za zaključivanje ugovora o nabavi opskrbe električnom energijom
15.    Prijedlog Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje kapitalnih projekata: K 4002 06 Regionalni distribucijski centar za voće i povrće i K 6007 06 Izgradnja Gospodarskog centra
 - Odluka o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje kapitalnih projekata: K 4002 06 Regionalni distribucijski centar za voće i povrće i K 6007 06 Izgradnja Gospodarskog centra - 6/22.
16.    Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2021. godini
17.    Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top