8. sjednica Skupštine 10.3.2022.

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Županije
- pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 21. svibnja do 31. prosinca 2021. godine
4. Prijedlog Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
5. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini
 - Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2022. godini - 2/22.
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini
 - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2022. godini - 2/22.
7. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2022. godinu
8. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2023. do 2026. godine
9. Prijedlog Dodatka III. Ugovora o prijenosu prava vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Dubravki Margaretić, dr. med. spec. obiteljske medicine za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka
11. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Dunji Ljubičić, dr. med. spec. obiteljske medicine
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivani Maltašić, dr. med. spec. obiteljske medicine
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Ivoni Pongrac, dr. med. spec. obiteljske medicine
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Karmeli Ambrinac, dr. med. spec. obiteljske medicine
e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Marini Drmić, dr. med. dent.
 f) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije Šeili Fatić, dr. med. dent.
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije za zaključivanje ugovora o nabavi isporuke goriva za službene automobile
13. Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
15. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
16. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
17. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
18. Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2020. - 2024. godine za 2021. godinu
19. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
20. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
21. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u izgradnju Sustava navodnjavanja Baranja Hrvatskim vodama
22. Zahtjev Sanje Antolović iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
23. Zahtjev Katarine Milas iz Tkona i Ivana Milasa iz Čeminca za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top