5. sjednica Skupštine 25.11.2021.

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
4.a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
 - Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu - 13/21.
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu - 13/21.
   c) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
   d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
   e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
   f) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
  g) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
5.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021.godini
 - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 13/21.
   b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
 - Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini - 13/21.
6. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2021. godini
7. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sklapanje ugovora o nabavi opskrbe prirodnim plinom
9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo za sklapanje ugovora o nabavi prirodnog plina
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarni srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije
11. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u prijavi projektnog prijedloga na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije''
12. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije
 - Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije - 13/21.
13. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
14. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Osječko-baranjske županije u 2022. godini
15.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
    b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
16.a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
    b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije
17.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja
    b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
18. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 2021. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top