4. sjednica Skupštine 4.11.2021.

1. Izvješće Mandatne komisije
2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini
 - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2021. godini - 12/21.
5. Prijedlog Ugovora o darovanju k.č.br. 10444/9 i k.č.br.10444/11 obje u k.o. Osijek
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi ''Vladimir Nazor'', Đakovo za stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama
7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja OBŽ za sklapanje ugovora o nabavi električne energije
8. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-baranjsku županiju
9. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije
10.a) Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
    b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
11. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. u 2020. godini
12. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2020. godinu
13. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini
14. Informacija o projektu "Rekonstrukcija (preuređenje) prostora Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir"
15. Zahtjev Zorana Ručevića za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Đakovo kao kulturnog dobra
16. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2021. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top