2. sjednica Skupštine 15.07.2021.

1. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Skupštine Županije
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije
 - Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Osječko-baranjske županije - 9/21.
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
 - Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Osječko-baranjske županije - 9/21.
5. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2021. godinu
7. Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine
8. Prijedlog Zaključka o poslovnoj suradnji Osječko-baranjske županije sa Zagrebačkom bankom d.d. u kreditiranju turističkog sektora na području Osječko-baranjske županije
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Osječko-baranjske županije
 - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Osječko-baranjske županije - 9/21.
10. Prijedlog Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje projekta K 1207 14 OŠ Miroslava Krleže Čepin, dvorana
 - Odluka o zaduživanju Osječko-baranjske županije za sufinanciranje projekta K 1207 14 OŠ Miroslava Krleže Čepin, dvorana 9/21.
11. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijske pomoći za pokriće troškova adaptacije zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u 2021. godini
12. Prijedlog Zaključka o uskraćivanju suglasnosti Jadranki Šišljagić, dr. med. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka
13. Prijedlog Zaključka o uskraćivanju suglasnosti dr. sc. Albini Dumić, dr. med. spec. obiteljske medicine za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka
14. Prijedlog Zaključka o uskraćivanju suglasnosti Stjepanu Bandalu, dr. med. dent. za promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Našica
15. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjskažupanija u 2020. godini
16. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2020. godini
17. Informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području Osječko-baranjske županije
18. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije
19. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2020. godini
20. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2020. godini
21. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2020. godinu
22.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2020. godinu
     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2021. godinu
23. Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2020. godini
24. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2020. godini
25. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2020. godinu
26. Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek za 2020. godinu
27. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2020. godinu
28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika
a) Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije
b) Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije
30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije
31. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2021. godine
32. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2021. godine
33. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2021. godine
34. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2021. godine
Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top