23. sjednica Skupštine 03.10.2008.

 1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 4. Informacija o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije
 5. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
 7. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta "Cerić"
 8. Privatizacija trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
  a)  Prijedlog Odluke o privatizaciji trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
  b)  Prijedlog Programa privatizacije trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek
 9. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju i odobravanju drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima u školskoj odnosno akademskoj godini 2007./2008.
 10. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2007./2008.
 11. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u akademskoj godini 2007./2008.
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2008. godini
 13. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2008. godini
 14. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
 15. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Osječko-baranjskoj županiji
 16. a)    Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije
  b)     Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije
 17. Prijedlog Kazališnog vijeća za razrješenje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
 18. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
Top