22. sjednica Skupštine 10.07.2008.

 1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice Skupštine Županije
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 3. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 4. Prijedlog Plana razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2008. do 2012. godine
 5. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
 9. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije i radu Turističke zajednice Županije
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o provedbi Odluke o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 12. Prijedlog Rebalansa Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 13. Izvješće o poslovanju Zavoda za informatiku Osijek za 2007. godinu
 14. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek za 2007. godinu
 15. Izvješće o poslovanju Tehnologijsko-razvojnogcentra u Osijeku d.o.o. za 2007. godinu
 16. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2007. godinu
 17. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra d.o.o. Donji Miholjac za 2007. godinu
 18. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2007. godinu
 19. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2007. godini
 20. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda u 2007. godini
 21. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2007. godinu
 22. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2007. godinu
 23. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 24. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2007. godini
 25. a)    Prijedlog Zaključka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva "Cesting" d.o.o. Osijek
  b)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta "Cesting" Osijek
 26. Izvješće o poslovanju Glasa Slavonije d.d. Osijek za 2007. godinu
 27. Prijedlog Zaključka o prodaji dionica trgovačkog društva Glas Slavonije d.d. Osijek
 28. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 29. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 30. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2007. godini
 31. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 32. Informacija o provođenju preventivnih mjera i aktivnosti na suzbijanju alergenih korova na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 33. Informacija o programima i projektima skrbi o osobama s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2004. - 2007. godine
 34. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2007. godini
 35. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije
 36. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za 2007. godinu
 37. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 38. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Osječko-baranjske županije u 2007. godini
 39. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
 40. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Galerije likovnih umjetnosti, Osijek
 41. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Osijek
 42. Prijedlog za imenovanje članova upravnih vijeća domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 43. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
  b)        Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek
  c)        Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole Osijek, Osijek
  d)        Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora III. gimnazije Osijek, Osijek
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 45. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost
Top