21. sjednica Skupštine 10.06.2008.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o općem stanju sigurnosti, kriminalitetu, sigurnosti u prometu i javnom redu i miru na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 5. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2007. godini na području Osječko-baranjske županije
 6. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 7. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 9. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  a)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  b)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  c)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  d)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  e)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
  f)        Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 10. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 11. Izvješće o izvršenju Programa i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2007. godini
 12. Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek u 2007. godini
 13. a)    Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku u 2007. godini
  b)     Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku za 2008. godinu
 14. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju tijekom 2007. godine
 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
 16. Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  a)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  c)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  d)        Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
 17. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  a)        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2008. godinu
  b)        Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županijeza 2008. godinu
 18. Prijedlog Programa višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 19. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2008. godini
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 22. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 23. a)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
  b)    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 24. a)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2008. godini
  b)    Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2008. godini
 25. a)    Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
 26. a)    Prijedlog Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
  b)    Prijedlog za imenovanje članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Našicama
 29. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
  b)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije u Kazališnom vijeću Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
  c)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
 30. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
  a)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Draž, Draž
  b)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šećerana, Šećerana
  c)        Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek
Top