20. sjednica Skupštine 15.03.2008.

 1. Izvješće Mandatne komisije
 2. Usvajanje zapisnika 18. i 19. sjednice Skupštine Županije
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika
 4. Informacija o mogućnostima sudjelovanja Osječko-baranjske županije u pretpristupnim i drugim programima Europske unije u 2008. godini s posebnim osvrtom na projektne ideje iz Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije 2006. - 2013.
 5. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2007. godinu
 6. Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 7. Prijedlog Odluke o poticajima u razvoju poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije
 8. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 9. Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2008. godini
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 12. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2008. godini
 13. a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2008. godini
  b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2008. godini
 14. Informacija o problemima nastalim u Osnovnoj školi Jagodnjak u svezi s izvođenjem nastave na hrvatskom jeziku
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije
 16. Informacija o Strategiji neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 17. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2007. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2007. godine
 18. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta "Cesting" Osijek
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Valpovu
 20. Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije
 21. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Galerije likovnih umjetnosti Osijek
 24. Prijedlog za razrješenje i imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
 25. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predstavnika Osječko-baranjske županije u Skupštini Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje
Top